Home Team Werkwijze Therapie aanbod Praktische info Contact Links Nieuws Vacatures

 

 

Aanmelding

De aanmelding verloopt in eerste instantie telefonisch via het secretariaat. Onze praktijkcoŲrdinator zal met u een aanmeldingsformulier opstellen waarin uw hulpvraag kort wordt omschreven.

Indien u een specifieke hulpvraag heeft die aansluit bij de specialisatie van ťťn van onze psychotherapeuten/psychologen, kan u direct bij hen op de wachtlijst worden geplaatst. Bij niet specifieke hulpvragen is een oriŽnterend gesprek met een psycholoog zinvol (zie werkwijze Ė eerste gesprek/intake). Een eerste gesprek op eigen initiatief bij een psychiater is niet mogelijk.

Verwijzingen van huisartsen, psychologen of andere psy-instanties met vragen rond medicatie kunnen zoals voorheen wel rechtstreeks bij de psychiater terecht. Wij trachten hierbij de best mogelijke hulp te bieden aan onze patiŽnten. Helaas overstijgt het aantal hulpvragen geregeld onze capaciteit, waardoor wij soms genoodzaakt zijn een (tijdelijke) patiŽntenstop voor nieuwe patiŽnten bij onze psychiater in te lassen.


Eerste gesprek/intake

Indien u geen specifieke hulpvraag voor een gespecialiseerde psycholoog of -therapeut hebt, zal het eerste gesprek voornamelijk oriŽnterend zijn. Tijdens dit gesprek inventariseren we de moeilijkheden die u tegenkomt. Daarnaast vinden we het belangrijk om ook uw ruimere context en levensvoorgeschiedenis te kennen. We gaan in op wie u bent, waarom u juist nu hulp zoekt en welke weg u heeft afgelegd om tot bij ons te geraken. Zo trachten we een hulpvraag te formuleren om van daaruit een behandelplan op te stellen (zie werkwijze Ė behandelvoorstel). Soms is de tijd die voor een sessie standaard ingepland staat te kort om een compleet beeld te vormen. We plannen dan een tweede afspraak om uw hulpvraag verder in kaart te brengen.

Mogelijks heeft u al eerder (psychologische) hulpverlening gehad of wordt u doorverwezen via een huisarts of andere professional. Als u hier verslagen of een doorverwijsbrief van hebt, is het zinvol om deze mee te nemen naar het eerste gesprek.


Behandelvoorstel

Na kennismaking wordt er multidisciplinair bekeken wat de beste vervolgstap is. Op basis van de hulpvraag wordt een behandelvoorstel geformuleerd, dat we samen met u bespreken. Een behandelvoorstel is een plan waarin we de best passende opvolging vaststellen. We bepalen door welke psycholoog u opgevolgd wordt en/of psychiatrisch advies aangewezen is en we plaatsen u indien nodig op de wachtlijst. In sommige gevallen is het aangewezen om een tweesporenbeleid te hanteren, waarbij u medicatieconsulten bij de psychiater heeft en regelmatiger opgevolgd wordt bij een van de psychologen.

 

 

 

 

© Copyright 2015 Van den Bergh Paul